Author Archives: BGhrefs

Визуалното ни представяне в условия на криза.    Когато обкръжаващата ни среда се променят е нужно и ние да се променяме. А защо тази адаптация е толкова…

Read more

фотография-основни-понятия

ФОТОГРАФИЯ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ: УРОК №1 Пиксел: (от английски: Pixel, от Picture element е най-малкият елемент, който изгражда дадено цифрово изображение. Това е много малко квадратче (със страна няколко…

Read more

2/2