Успешната връзка между бизнес план, финансов план и маркетинг стратегия.

Успешната връзка между бизнес план, финансов план и маркетинг стратегия.

Успешната връзка между бизнес план, финансов план и маркетинг стратегия.

  Здравейте. Казвам се Михаела Савова. Работя в областта на финансите от над 10 години и в тази статия ще Ви споделя работещи практики от бизнеса.

Първо накратко ще Ви дам смисъла, който трябва да се разбира когато споменаваме бизнес, бизнес план, финансов план и маркетинг стратегия.

основните понятия

  1. Бизнес – основава се с цел осъществяване на стопанска дейност с цел печалба. С други думи целта на собственика на бизнеса и на бизнеса като цяло е финансова възвръщаемост на работата и капитала, инвестирани в бизнеса.
  2. Бизнес план – описват се визията и мисията на дейността, стратегическите планове, финансирането на бизнеса, каква стока или услуга ще продавате, кои са клиентите и конкурентите, финансовите аспекти на бизнеса, маркетинг стратегията, какъв потенциал и пазар има, в каква среда ще се развивате – политическа, социална, икономическа, ценова стратегия.
  3. Финансов план – представя бъдещите финансови резултати. Той е отражение на системата от действия, необходими за постигането на избраната стратегическа цел в краткосрочен и дългосрочен аспект.
  4. Маркетинг стратегия – маркетингът е процес, който протича през цялото време. Когато бизнесът не върви добре е необходимо да се вложат още повече време и усилия в реклама. За изготвянето на добра маркетинг стратегия е важно да знаете кой е Вашия клиент, какви интереси има и къде ще го търсете.

действие

След като изяснихме едни от основните понятия в бизнеса, мисля, че се досещате каква е последователността, която трябва да спазите, за да постигнете успех в бизнеса. Независимо дали сега стартирате бизнес или вече имате такъв, уверете се, че имате разработени бизнес план, финансов план и маркетинг стратегия. След това ще имате представа какви резултати очаквате от бизнеса и ако Ви хареса това бъдеще, се залавяте за работа, за да превърнете написаното на хартия в реалност.

  Има доста аспекти на бизнес плана и финансовия план, които не са тема на тази статия, но който желае и има въпроси може да се обръща към мен по всяко време. Това, което конкретно ще разгледаме е каква част представляват маркетинга и рекламата от финансовия план. Както казахме маркетингът е процес през цялото съществуване на бизнеса и като такъв той присъства като постоянен разход в нашия финансов план. В спокойни времена се залага разход за реклама и маркетинг 10% от прихода. Така си гарантирате постоянно развитие на бизнеса. И в случай на по-тежки ситуации е добре да засилите този разход, за да можете да стигнете до повече клиенти.

  Тук е много важно да имате много добра и ясна маркетинг стратегия, разработена в три варианта – песимистичен, оптимистичен и нормален. Така ще можете да реагирате при всякакви условия.

снимките

Професионалното заснемане е част от разхода, който заделяте за маркетинг. Важно е да използвате фотографски услуги на добър професионалист, понеже така ще си гарантирате успех на рекламните материали. Хората сме устроени да възприемаме информацията с различни сетива. Когато желаете да подтикнете клиент към покупка само на база снимков материал, Вие сте ограничени в нивото на влияние, което можете да окажете върху потенциалния си клиент. Ето защо е изключително важно да имате професионална и въздействаща снимка. Ако досега сте имали неуспехи в рекламата една от причините може да е именно липсата на ДОБРА снимка. Разбира се може да имате и други пропуски в маркетинг стратегията. За да сте сигурни как да постигнете успех е добре да се консултирате с маркетинг специалист и добър професионалист фотограф.

  Вярвам, че ако спазите насоките, посочени в тази статия, ще си гарантирате успех на бизнеса дори и в сегашните смутни времена. Важно е да действате в посока постигане на зададените си цели – както бизнес, така и лични цели.

  Автор на статията: Михаела Савова – финансов консултант. 

Съдържанието което споделяме е твърде общо. То може да бъде информативно, но не може да реши конкретни казуси. Предлагаме ви да споделите с нас вашия проект, идея  в една напълно безплатна консултация на стойност 100 лв. 

  По време на консултацията ще направим одит на вашето визуално представяне и ще дадем препоръки как би могло да бъде подобрено и развито то за да достигнете до по-вече клиенти и да продавате на по-висока цена. 

Свържете се с нас по най-удобния за вас начин!

Чрез контакт формата в сайта:

На телефон: +359896014120 

По e-mail: [email protected]

Локация на StudioBF в град Варна:

гр. Варна, ж.к. Бриз, ул. „доц. д-р Индржишка Кръстева“ 10

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *