fbpx

ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА Втора част

ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА Втора част
ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА
ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА
Втора част

Тъй като отразяващата способност на обектите избрани за снимане е различна  е необходимо да се установи еталон за отразяваща способност. Специалистите от фирмата KODAK първи са предложили този стандарт да е т.н. средно сиво. Средно сивият цвят (това е сивото намиращо се точно посредата между черното и бялото) отразява 18% от попадналата върху него светлина. Затова всички светломери измерващи отразената светлина са калибрирани спрямо сивата карта.

В долната таблица е показана разликата в бленди между отразяващата способност на черното и бялото и положението им спрямо средното сиво с отразяваща способност 18%.

Нюанс от сивата скала

Описание

Процент сиво

Отразяваща способност

Необходима корекция в бленди

 

Бяло без детайли

 

>95%

+4

 

 

 

 

+3

 

Бяло с детайли

10%

≈90%

+21/3

 

 

 

 

+2

 

 

 

 

+1

 

Средно сиво

50%

18%

0

 

 

 

 

-1

 

 

 

 

-2

 

Черно с детайли

90%

≈5%

 -22/3

 

 

 

 

-3

 

Черно без детайли

 

 

-4

Забележка: Знакът (+) означава отваряне, а знакът () означава затваряне на блендата.

Вижда се, че ако сниманият обект е черен и се измери отразената от него светлина ще трябва да се направи корекция от -22/3 бленди (експозицията трябва да се намали с 22/3 степени). Това е така, защото отразената светлина от черното е относително по-малко, отколкото би била отразената светлина от средното сиво при същата осветеност.

При снимането на бели обекти (сняг, бял фон и т.н.) се действа аналогично, само че корекцията е +21/3 бленди (експозицията се увеличава с  21/3 степени).

Когато се снимат обекти с отразяваща способност в граничните области (бяло или черно) горните разсъждения ще доведат до правилна експозиция. Когато се снимат обекти с междинни стойности на отразяване, различни от 18%, е много трудно визуално да се определи къде е положението на обекта в сивата скàла или колко точно е отразяващата способност. Тогава идва на помощ сивата карта на Kodak. Тя има отразяваща способност точно 18% ±1%. С нейна помощ може точно да се определи експозицията, при снимане на обекти с неизвестна отразяваща способност. Важно условие е светлината осветяваща сивата карта да осветява и сюжетно важния обект.

Съществуват някои важни ориентири, които могат да бъдат полезни при определянето на експозицията по метода на отразената светлина:

  • Ако в кадърa има бяло – измерва се отразената от него светлина и се прави корекция на експозицията +2,3
  • Ако в кадърa има черно – измерва се отразената от него светлина и се прави корекция на експозицията -2,7
  • Ако в кадърaима приблизително средно сиво (скали, сгради и др.) –  измерва се отразената от него светлина и не се прави никаква корекция – това е правилната експозиция.
  • Зелената трева отразява приблизително колкото сивата карта – около 18%.

Затова, както в предния пример може  да се измери отразената светлина от тревата и  да не се прави корекция на експозицията.

Измерване на падащата светлина

 

За да се определи правилната експозиция е необходимо да се измери степента на осветеност на снимания обект. Най-лесно и точно това става чрез метода измерване на падащата светлина. Важно условие е светломерът да бъде разположен максимално близо до сюжетно важния обект и да е насочен към главното осветление (слънцето). Когато се измерва експозиция на триизмерни обекти на открито се препоръчва използването на лумисфера:

При измерване на експозиция на двуизмерни обекти се препоръчва използването на лумидиск:

 

ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА

Споделете нашия урок

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *