ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА Втора част

ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА Втора част
ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА
ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА
Втора част

Тъй като отразяващата способност на обектите избрани за снимане е различна  е необходимо да се установи еталон за отразяваща способност. Специалистите от фирмата KODAK първи са предложили този стандарт да е т.н. средно сиво. Средно сивият цвят (това е сивото намиращо се точно посредата между черното и бялото) отразява 18% от попадналата върху него светлина. Затова всички светломери измерващи отразената светлина са калибрирани спрямо сивата карта.

В долната таблица е показана разликата в бленди между отразяващата способност на черното и бялото и положението им спрямо средното сиво с отразяваща способност 18%.

Нюанс от сивата скала

Описание

Процент сиво

Отразяваща способност

Необходима корекция в бленди

 

Бяло без детайли

 

>95%

+4

 

 

 

 

+3

 

Бяло с детайли

10%

≈90%

+21/3

 

 

 

 

+2

 

 

 

 

+1

 

Средно сиво

50%

18%

0

 

 

 

 

-1

 

 

 

 

-2

 

Черно с детайли

90%

≈5%

 -22/3

 

 

 

 

-3

 

Черно без детайли

 

 

-4

Забележка: Знакът (+) означава отваряне, а знакът () означава затваряне на блендата.

Вижда се, че ако сниманият обект е черен и се измери отразената от него светлина ще трябва да се направи корекция от -22/3 бленди (експозицията трябва да се намали с 22/3 степени). Това е така, защото отразената светлина от черното е относително по-малко, отколкото би била отразената светлина от средното сиво при същата осветеност.

При снимането на бели обекти (сняг, бял фон и т.н.) се действа аналогично, само че корекцията е +21/3 бленди (експозицията се увеличава с  21/3 степени).

Когато се снимат обекти с отразяваща способност в граничните области (бяло или черно) горните разсъждения ще доведат до правилна експозиция. Когато се снимат обекти с междинни стойности на отразяване, различни от 18%, е много трудно визуално да се определи къде е положението на обекта в сивата скàла или колко точно е отразяващата способност. Тогава идва на помощ сивата карта на Kodak. Тя има отразяваща способност точно 18% ±1%. С нейна помощ може точно да се определи експозицията, при снимане на обекти с неизвестна отразяваща способност. Важно условие е светлината осветяваща сивата карта да осветява и сюжетно важния обект.

Съществуват някои важни ориентири, които могат да бъдат полезни при определянето на експозицията по метода на отразената светлина:

  • Ако в кадърa има бяло – измерва се отразената от него светлина и се прави корекция на експозицията +2,3
  • Ако в кадърa има черно – измерва се отразената от него светлина и се прави корекция на експозицията -2,7
  • Ако в кадърaима приблизително средно сиво (скали, сгради и др.) –  измерва се отразената от него светлина и не се прави никаква корекция – това е правилната експозиция.
  • Зелената трева отразява приблизително колкото сивата карта – около 18%.

Затова, както в предния пример може  да се измери отразената светлина от тревата и  да не се прави корекция на експозицията.

Измерване на падащата светлина

 

За да се определи правилната експозиция е необходимо да се измери степента на осветеност на снимания обект. Най-лесно и точно това става чрез метода измерване на падащата светлина. Важно условие е светломерът да бъде разположен максимално близо до сюжетно важния обект и да е насочен към главното осветление (слънцето). Когато се измерва експозиция на триизмерни обекти на открито се препоръчва използването на лумисфера:

При измерване на експозиция на двуизмерни обекти се препоръчва използването на лумидиск:

 

ИЗМЕРВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА

Споделете нашия урок

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *