100% СИГУРНОСТ С НАС

100% ЗАЩИТЕН И СИГУРЕН САЙТ | ЛИЦЕНЗ ЗА ФОТОГРАФСКА ДЕЙНОСТ | СЪГУРНОСТ В БИЗНЕСА С НАС.

Име на фирма: Благовеста Филипова
ЕИК: 8503146434
Седалище: бул. Христо Ботев 18, Варна
МОЛ: Благовеста Филипова

Контакти: +359896014120 | [email protected]

оБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

Настоящата Интернет страница StudioBF.bg (наричана по-нататък „сайт” или „уеб сайт”) е собственост на „Благовеста Филипова” – лицензиран фотограф. Тя е създадена с общоинформационна цел и предоставя основна информация за предлаганите от „Благовеста Филипова” курсова и услуги на клиентите. Независимо от това, никаква част от тази информация не може да бъде третирана като безпристрастно предложение или консултация за закупуване на предлаганите от нас курсове или услуги. Освен това следва да имате предвид, че предоставената на сайта информация е възможно да не бъде изчерпателна и точна; тази информация не представлява технически, инвестиционен, правен или друг вид съвет или препоръка.

Тези общи правила за ползване обвързват всички потребители на сайта. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на StudioBF.bg или чрез заплащане ползването на платените услуги, предлагани от него, всеки потребител се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва условията, регламентирани от тези правила.

Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на „Благовеста Филипова”.

Идентифицирането на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите правила за ползване, се извършва чрез съхранените в регистъра на сървъра StudioBF.bg на IP адреса на потребител, както и на всяка друга информация, предоставена от този потребител.

Отговорности:

„Благовеста Филипова“ полага максимални усилия да Ви предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки и услуги на своя сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски и/или неточности, поради което рискът при ползване на съдържанието от уеб сайта на „Благовеста Филипова“ зависи и се поема от потребителите, които са отговорни за оценката на точността на информацията, публикувана на него. „Благовеста Филипова“ не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. Поради това „Благовеста Филипова“ не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, инцидентни, последващи или други вреди и/или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да е начин свързани с достъпа и/или ползването на Интернет страницата ни. „Благовеста Филипова“ не носи също така отговорност за евентуални различия между предлаганите в сайта стоки или услуги, така както са възприети от нашите клиенти, и реално предоставените такива.

Оповестената на Интернет страницата ни информация, включваща текстове, цени, описания, фотографии, графики, връзки с други сайтове или каквато и да е друга полезна информация, подлежат на едностранна промяна от „Благовеста Филипова“ без предварително предупреждение. Независимо от това потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „Благовеста Филипова“ има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от последния, ако има такива.

Дружеството също така си запазва правото да заличи или премести сайта по всяко време и без предизвестие.

Ако от сайта на „Благовеста Филипова“ се осъществява връзки към други сайтове (Links), това е само израз на любезност. Ако използвате сайта за препращания към други сайтове, следва да имате предвид, че „Благовеста Филипова“ не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за съдържанието и верността на поместените в тях данни. Доколкото „Благовеста Филипова“ няма влияние върху оформлението и съдържанието на уеб сайтове, към които има линкове, поради това се не е възможно поемането на каквато и да е отговорност за тях.

Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само след като приемете условия за ползване на www.studiobf.bg За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

„Благовеста Филипова“ по никакъв начин не гарантира и не може да бъде отговорно за безпроблемния и непрекъснат достъп до Интернет страницата.

Неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

„Благовеста Филипова“ не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат от „Благовеста Филипова“ за неповерителни и незащитени по желание на притежателя им права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до сайта www.studiobf.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт, е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. В този случай, когато в някои от разделите на сайта може да се наложи да посочите Ваши лични данни – имена, адрес, телефон, email или други, дружеството Ви гарантира, че тази информация се използва единствено и само за целите за които се събира – например за да бъде ползван Вашия опит като клиент, или за да Ви бъде предложена търсена от Вас стока или услуга, да установи по-добре вашите нужди и интереси, или за да Ви бъде предложена подходяща за Вашата квалификация работа. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти.

Достъп тази предоставена от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени от закона случаи и при изрично искане за това. „Благовеста Филипова“ не събира и няма да ползва предоставените от Вас лични данни с комерсиална цел и няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на организации с такава цел.

Използвайки този сайт Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по посочения по-горе начин. Ако дружеството промени политиката си по отношение неприкосновеността на личните данни, то това ще стане чрез промяна на Общите правила за ползване на сайта, така че потребителите да разполагат предварително с тази информация.

Заедно с това Ви уведомяваме, че нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони на република България.www.studiobf.bg

Авторско право

Преглеждането и копирането на съдържание от този уеб сайт е само за лични, но не и за търговски цели. Независимо от целта на копирането е необходимо във всяко копие да се съдържат данни за произхода на авторските и други права за собственост.

„Studiobf.bg” е запазена марка на „Благовеста Филипова“ , а дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „Благовеста Филипова“ . Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други. Съдържанието на този уеб сайт не може да бъде променяно или да се използва – изцяло или отчасти – в друг уеб сайт без изричното разрешение на „Благовеста Филипова“ .

Настоящото правомощие за ползване се счита за оттеглено и несъществуващо при всяко нарушение на тези условия. В този случай трябва да се изтрият веднага всички изтеглени от сайта съдържания.

 

Други

Съдържанието на този уеб сайт се администрира изключително от „Благовеста Филипова“ . За този сайт е приложимо законодателството на Република България. Съдебната инстанция за разрешаване на всички правни спорове възникнали при или по повод ползването на уеб сайта е родово компетентният съд в гр.Варна, Република България.

Ако се извърши посегателство върху съдържанието на този уеб сайт извън границите на Република България, това посегателство е на собствен риск на извършителя. Потребителят е отговорен сам за спазването на националното си право.

 

Настоящите общи условия са валидни в актуалния им вариант, оповестен на сайта. Ако в уеб сайта се съдържат каквито и да е специални клаузи, те се вписват и оповестяват преди настоящите общи задължителни условия за ползване и се отнасят само до посочените в тях продукти или услуги.