Висок и нисък ключ във фотографията

Висок и нисък ключ във фотографията

Висок нисък ключ. фотография

висок ключ и нисък ключ във фотографията
висок ключ
висок ключ

Аналогично на петолинието за запис на ноти и ключът сол, във фотографията съществува понятието висок и нисък ключ. Под нисък ключ се разбира снимка с преобладаващи тъмни тонове, а под висок ключ, снимка с преобладаващи светли тонове.

висок ключ
Висок ключ
висок ключ
Нисък ключ

   Снимките направени с висок ключ, независимо дали са чернобели или цветни са обикновено със светли тонове на светъл (бял) фон. Основното внушение  обикновено е свързано с позитивни чувства – лекота, ефирност, оптимизъм, еуфория, радостно настроение. В снимките „нисък ключ“ преобладават тъмни тонове на тъмен (черен) фон и основното внушение е негативно – чувство за тъга, носталгия, загуба, песимизъм. Понякога ниският и високият ключ не са непременно носители на отрицателни и съответно положителни емоции. Просто в някои случаи преобладаващите тъмни или светли тонове са по-подходящи за представянето на сюжетно важния обект.

  Съществуват две основни концепции за висок и нисък ключ. Условно ще ги наречем американска и европейска.

  При американския подход, под нисък и висок ключ се разбира просто фонът да е в тъмен или съответно светъл цвят. Експозицията и осветителната схема на сюжетно важният обект са нормални:

При европейския подход освен преобладаващите светли или тъмни тонове е необходимо снимката да бъде пре-  или недоекспонирана, като при ниския ключ се използва странично или контражурно осветление:

За да се получи висок ключ е необходимо:

  • Цветовете на предметите и фона да са светли
  • Препоръчително е да се преекспонира с 1-2 до 3 бленди – според вкуса на фотографа. Преекспонирането в студио може да стане по три начина. Чрез отваряне на блендата, чрез повишаване на светлочувствителността (ISO) или чрез повишаване на интензитета на светлината.

Когато се снима при налично осветление, преекспонирането става чрез блендата, скоростта или ISO.

  • Осветителната схема е стандартна.
  • Контрастът на сянката не бива да е по-висок от 1 бленда (нисък контраст)

За да се получи нисък ключ е необходимо:

 
  • Цветовете на предметите и фона да са тъмни
  • Рисуващото осветление е по-добре да бъде контражурно или странично
  • Препоръчително е да се недоекспонира с 1-2 до 3 бленди – според вкуса на фотографа

Недоекспонирането в студио става чрез затваряне на блендата или намаляване на интензитета на светкавиците.

Недоекспонирането при снимане с постоянно осветление става чрез блендата, скоростта или ISO.

Споделете нашия урок